Điều trị PEP

Điều trị PEP

Điều trị PEP

Điều trị PEP

Điều trị PEP
Điều trị PEP
0828 98 0808
Hotline hỗ trợ 24/7:
Email liên hệ:
tuvanhiv.vn@gmail.com
ĐIỀU TRỊ ARV VÀ DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM VỚI HIV (PEP)

ĐIỀU TRỊ ARV VÀ DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM VỚI HIV (PEP)

Ngày đăng: 13/01/2024 07:37 PM

Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với HIV (PEP) là dùng thuốc kháng HIV (thuốc ARV) là một can thiệp y khoa dựa vào khả năng ức chế virus HIV của thuốc kháng HIV (Antiretroviral – ARV) cho những người bị phơi nhiễm với HIV. Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm giúp ngăn chặn HIV ngay từ ban đầu và khiến cho chúng ta không bị lây nhiễm HIV.